International Fiscal Association

IFA, 1938 yılında kurulan Uluslararası Maliye Birliği (International Fiscal Association) (IFA) merkezi Hollanda’da bulunan bir kuruluştur. Maliye konuları ile ilgili, bağımsız ve tarafsız yegane uluslararası sivil toplum örgütü olma özelliği gösteren IFA, aynı zamanda dünya çapında maliye ile alakalı tüm akademisyen ve uygulamacıların eşit ve derinlikli biçimde temsil edildiği bir bilimsel araştırma kuruluşudur.

IFA’nın amacı, özellikle uluslararası ve karşılaştırmalı mali hukuk ve vergilendirmenin finansal ve ekonomik yönleri olmak üzere, kamu maliyesi alanında uluslararası ve karşılaştırmalı hukukunun araştırılması ve geliştirilmesidir. IFA, bu amacı gerçekleştirmek için yıllık kongreler düzenlemekte, yayınlar yapmakta ve bilimsel araştırmalarda bulunmaktadır.

IFA’nın faaliyetleri akademik bir bakış açısıyla mevcut mali gelişmeler ve yerel mevzuatlardaki değişikliler de dikkate alınarak şekillenmektedir.

Dünya ekonomisinin küreselleşmesine bağlı olarak uluslararası vergi meseleleri nicelik ve nitelik açısından hacim kazanmıştır. IFA, zaman içerisinde uluslararası vergi hukukunun belirli ilkelerinin geliştirilmesinde ve bunların uygulamalarından doğan sorunlar için çözüm üretilmesinde asli bir rol üstlenmiştir. Bunun gerçekleştirilmesindeki önemli etkenlerden biri, yargı organları, üniversiteler, uluslararası resmi ve sivil kuruluşlar dâhil, kamu ve özel sektörden yüksek düzeyde bir katılım ortaklığının olmasıdır. Diğer bir etken, yıllar içinde IFA’nın akademik ve/veya uygulamaya yönelik tartışmalarda derin ve bağımsız yüksek standartlar benimsemiş olmasıdır.

IFA toplumun çeşitli kesimlerinden uzmanlara bir tartışma ortamı sağlamıştır. Bu tartışma ortamı sayesinde çeşitli görüşlerin paylaşılması ve değişimi mümkün olabilmiştir.

IFA’nın hâlihazırda 112 ülkeden 12.500 üyesi vardır. 67 ülkedeki IFA üyeleri IFA Ülke Kollarını (IFA Branch) kurmuştur. IFA ülke kolu, IFA Merkezin yerel temsilcisi görevini üstlenmektedir.