Yönetim Kurulu

billur_yaltiProf. Dr. Billur Yaltı Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Prof. Yaltı, lisans seviyesinde vergi hukuku, şirketlerin vergilendirilmesi ve vergi yargısı derslerini, yüksek lisans düzeyinde ise uluslararası vergi hukuku dersini vermektedir. Lisans (1984), Yüksek Lisans (1987) ve PhD (1992) eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Prof. Yaltı’nın çalışmaları uluslararası vergi hukuku konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1990, 1997 ve 2007 yıllarında, Uluslararası Mali Dokümantasyon Merkezi (IBFD), Amsterdam Hollanda’da uluslararası vergi anlaşmaları ve Avrupa Birliği’nde katma değer vergisi konularında araştırmalarda bulunmuştur. 2000 yılında, Fulbright bursiyeri olarak New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde elektronik ticarette vergilendirme konusunda araştırma yapmıştır. Yaltı, çeşitli tarihlerde Viyana Ekonomi Üniversitesi, Avusturya ve Uluslararası Vergi Enstitüsü, Avrupa Vergi Profesörleri Derneği (EATLP), Avrupa ve Uluslararası Vergi Hukuku Araştırma Grubu (GREIT) ve Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Üniversitesi (LSE) tarafından düzenlenen uluslararası vergi konferanslarında tebliğler sunmuş; ulusal raportör görevini üstlenmiştir. Uluslararası vergi anlaşmaları, katma değer vergisi, AB’de dolaysız vergilendirme, elektronik ticarette vergilendirme ve vergi mükellefinin hakları konularında kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Prof. Yaltı, 1997 yılından beri IBFD tarafından yayınlanan çok sayıda vergi yayınında ülke muhabiri olarak görev yapmaktadır. Avrupa Vergi Profesörleri Derneği (EATLP) ve Uluslararası Maliyeciler Birliği (IFA) üyesidir. Prof. Yaltı Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği’nin (IFA Türkiye) kurucu başkanıdır.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.

IFA Türkiye kurucularından olan Erdal Calikoglu, 25 yıldır EY Istanbul Ofis’te Vergi Bölümü ortağı ve ülke lideri olarak görev almaktadır. EY’a katılmadan önce, 1983-1994 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı/Baş Hesap Uzmanı olarak çalışan Çalıkoğlu , iki yıl süreyle vergi inceleme sistemi ve hesap uzmanlarının yetkilerini incelemek üzere İngiltere’de çalışmalarda bulunmuştur. Finans mevzuatından transfer fiyatlandırmasına kadar birçok çeşitli vergi konusunda uzman olan Çalıkoğlu, özellikle Kurumlar vergisi, transfer fiyatlandırması, vergi ihtilafları, şirket birleşmeleri, bölünmeleri, alımlar, hisse değişimi ve benzeri yeniden yapılandırma işlemlerinde vergi danışmanlığı yapmaktadır.

Mali içerikli çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı olarak bulunan Çalıkoğlu, ayrıca mali konulara ilişkin yazarlık ve editörlük görevlerinde de bulunmaktadır.

IFA Türkiye kurucu ortaklarından olan Av.Zeki Gündüz, 8 yılı aşkın Maliye Müfettişliği görevinden sonra 1992’de PwC Türkiye’ye katılmıştır. 15 yılı ortak olmak üzere 20 yıldır PwC’de çalışmaktadır. Maliye Bakanlığı görevlisi olarak bir yıl İngiltere’de mesleki çalışmalarda bulunmuştur. Çok sayıda iş koluna ilişkin vergi danışmanlığı ve avukatlık görevlerinde bulunan Gündüz, PwC Vergi Portalı’nın ve Internet TV’sinin kurucusu ve editörüdür. PwC, Mali İdare, yayın kuruluşları, meslek odaları ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen pek çok seminerde yargıya da intikal eden konularla ilgili çok sayıda sunum yapmıştır. Dünya Gazetesinde güncel vergi uygulamalarına dönük düzenli olarak makaleleri yayınlanmaktadır. Aylık ekonomi dergileri eki şeklinde basılmış kitapları mevcuttur.Halen, PwC Türkiye Vergi ve Hukuk Hizmetleri Lideri olarak görev yapmaktadır.

Dr.Meltem Sağlam, 1983 yılında İstanbul Maliye Meslek Lisesi, 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. 1998 yılında Prof. Dr. Attila Bağrıaçık danışmanlığında hazırladığı “Uluslararası Vergi Anlaşmaları, Bir Örnek Ülke : Almanya” konulu tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Uluslararası İktisat Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı, 2010 yılında Prof. Dr. Billur Yaltı danışmanlığında hazırladığı “Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançlarının Vergilendirilmesi”konulu tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Mali Hukuk Bilim Dalı Doktora Programı’nı tamamlamıştır. IFA kurucu üyelerinden olan ve 23 yıl Maliye Bakanlığı kadrolarında görev yapan Dr.Sağlam’ın mesleki konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Doç.Dr. A.Selçuk Özgenç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilimdalı’nda görev yapmaktadır. Lisans (2001), yüksek lisans (2006), doktora (2012 ) eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Dr. Özgenç’in çalışma alanları uluslararası vergi hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır. Doktora eğitimi sırasında, Avusturya Hükümeti burslusu olarak Avustura-Viyana Ekonomi Üniversitesi, Avusturya ve Uluslararası Vergi Hukuku enstitüsünde Prof.Dr. Michael Lang danışmanlığında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca, IBFD-Amsterdam, Institute of Advanced Legal Studies –London kurumlarında uluslararası vergi hukuku üzerine araştırmalarda bulunmuştur. IBFD Türkiye muhabiri olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Barosu üyesi olan Dr.Özgenç, Uluslararası Maliyeciler Birliği (IFA) üyesi olup IFA Türkiye kurucu üyelerindendir.

Denetim Kurulu

  • Erdoğan Öcal ( PwC)
  • Nükhet Erkekel Irmak (Group Tax Director at Novartis International AG)
  • Sedat Kurdoğlu (Mazars  Denge)