Yönetim Kurulu

billur_yaltiProf. Dr. Billur Yaltı Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Prof. Yaltı, lisans seviyesinde vergi hukuku, şirketlerin vergilendirilmesi ve vergi yargısı derslerini, yüksek lisans düzeyinde ise uluslararası vergi hukuku dersini vermektedir. Lisans (1984), Yüksek Lisans (1987) ve PhD (1992) eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Prof. Yaltı’nın çalışmaları uluslararası vergi hukuku konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1990, 1997 ve 2007 yıllarında, Uluslararası Mali Dokümantasyon Merkezi (IBFD), Amsterdam Hollanda’da uluslararası vergi anlaşmaları ve Avrupa Birliği’nde katma değer vergisi konularında araştırmalarda bulunmuştur. 2000 yılında, Fulbright bursiyeri olarak New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde elektronik ticarette vergilendirme konusunda araştırma yapmıştır. Yaltı, çeşitli tarihlerde Viyana Ekonomi Üniversitesi, Avusturya ve Uluslararası Vergi Enstitüsü, Avrupa Vergi Profesörleri Derneği (EATLP), Avrupa ve Uluslararası Vergi Hukuku Araştırma Grubu (GREIT) ve Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Üniversitesi (LSE) tarafından düzenlenen uluslararası vergi konferanslarında tebliğler sunmuş; ulusal raportör görevini üstlenmiştir. Uluslararası vergi anlaşmaları, katma değer vergisi, AB’de dolaysız vergilendirme, elektronik ticarette vergilendirme ve vergi mükellefinin hakları konularında kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Prof. Yaltı, 1997 yılından beri IBFD tarafından yayınlanan çok sayıda vergi yayınında ülke muhabiri olarak görev yapmaktadır. Avrupa Vergi Profesörleri Derneği (EATLP) ve Uluslararası Maliyeciler Birliği (IFA) üyesidir. Prof. Yaltı Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği’nin (IFA Türkiye) kurucu başkanıdır.

Ayrıntılı özgeçmiş için tıklayınız.

IFA Türkiye kurucularından olan Erdal Calikoglu, 25 yıldır EY Istanbul Ofis’te Vergi Bölümü ortağı ve ülke lideri olarak görev almaktadır. EY’a katılmadan önce, 1983-1994 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı/Baş Hesap Uzmanı olarak çalışan Çalıkoğlu , iki yıl süreyle vergi inceleme sistemi ve hesap uzmanlarının yetkilerini incelemek üzere İngiltere’de çalışmalarda bulunmuştur. Finans mevzuatından transfer fiyatlandırmasına kadar birçok çeşitli vergi konusunda uzman olan Çalıkoğlu, özellikle Kurumlar vergisi, transfer fiyatlandırması, vergi ihtilafları, şirket birleşmeleri, bölünmeleri, alımlar, hisse değişimi ve benzeri yeniden yapılandırma işlemlerinde vergi danışmanlığı yapmaktadır.

Mali içerikli çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantıda konuşmacı olarak bulunan Çalıkoğlu, ayrıca mali konulara ilişkin yazarlık ve editörlük görevlerinde de bulunmaktadır.

IFA Türkiye kurucu ortaklarından olan Av.Zeki Gündüz, 8 yılı aşkın Maliye Müfettişliği görevinden sonra 1992’de PwC Türkiye’ye katılmıştır. 15 yılı ortak olmak üzere 20 yıldır PwC’de çalışmaktadır. Maliye Bakanlığı görevlisi olarak bir yıl İngiltere’de mesleki çalışmalarda bulunmuştur. Çok sayıda iş koluna ilişkin vergi danışmanlığı ve avukatlık görevlerinde bulunan Gündüz, PwC Vergi Portalı’nın ve Internet TV’sinin kurucusu ve editörüdür. PwC, Mali İdare, yayın kuruluşları, meslek odaları ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen pek çok seminerde yargıya da intikal eden konularla ilgili çok sayıda sunum yapmıştır. Dünya Gazetesinde güncel vergi uygulamalarına dönük düzenli olarak makaleleri yayınlanmaktadır. Aylık ekonomi dergileri eki şeklinde basılmış kitapları mevcuttur.Halen, PwC Türkiye Vergi ve Hukuk Hizmetleri Lideri olarak görev yapmaktadır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Ezgi Türkmen, mezuniyetini takiben kariyerine PwC Vergi Denetimi departmanında başlamış, çok sayıda ulusal ve uluslararası şirket denetiminde görev almıştır. Denetim tecrübesi sonrası vergi ve gümrük uyuşmazlıkları departmanına katılarak, 2016 yılında vergi ve gümrük uyuşmazlıklarından sorumlu ortak olarak kabul edilmiştir. Uzmanlık alanı vergi hukuku olan Türkmen çok çeşitli sektörlerde yer alan müvekkillerine idari ve yargısal uyuşmazlık çözümünde danışmanlık yapmaktadır. IFA Türkiye kurucu ortağı olup İstanbul Barosu Üyesidir.

Denetim Kurulu

  • Abdülkadir Kahraman
  • Didem Erçakal Çınar
  • Dr.Nuray Aşçı Akıncı