Prof.Dr. Billur Yaltı

Prof.Dr. Billur Yaltı

IFA, 1938 yılında kurulan Uluslararası Maliye Birliği (International Fiscal Association) (IFA) merkezi Hollanda’da bulunan bir kuruluştur. IFA, maliye konuları ile ilgili olan, bağımsız ve tarafsız yegane uluslararası sivil toplum örgütüdür.

Prof.Dr.Billur Yaltı başkanlığında, vergi akademi ve uygulama camiasından oluşan çeşitli temsilciler 2012 yılında IFA merkezin genel amaçları doğrultusunda Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği’ni (IFA Türkiye) kurmuştur. Derneğin, IFA Ülke Kolu statüsü aynı yıl Boston Kongresi’nde onaylanmıştır. Türkiye böylelikle, IFA’nın 63’üncü üye ülkesi olmuştur. IFA Türkiye’nin hâlihazırda 100’ü aşkın üyesi bulunmaktadır. Akademi ve iş dünyası temsilcileri aynı oranda temsil edilmektedir.

IFA Türkiye üyeleri, çeşitli zaman dilimlerinde bir araya gelmekte, çalışma grupları aracılığıyla projeler yürütmektedir.

IFA Türkiye’nin ilk özel projesi, uluslararası vergi hukuku konularında Türkiye yaklaşımının oluşturulması için bir ortak kitap çalışması olmuştur. Bu çalışma, daha önceki yıllarda IFA Kongrelerinde, ülke kolu olmadığı için, Türkiye’nin temsil edilemediği ve ulusal rapor hazırlayamadığı gerçeğinden hareket ederek, bu açığı kapama düşüncesiyle başlatılmıştır. IFA’nın eski kongre konularından 16 konu seçilmiş, Dernek üyelerinden oluşan bir raportör ekibi oluşturulmuş, raporların üyeler arasında tartışmaya açılması ve katkı sağlanması amacıyla çalıştaylar düzenlenmiştir. Kitabın hem ulusal düzeyde literature önemli katkısının olması hem de uluslararası vergi hukuku birikimine Türk yaklaşımını dâhil etmesi amaçlanmıştır.

Kuruluşu müteakip Türkiye yıllık kongrelerde ülke raportörü olma hakkına kavuştuğundan, ilk kez 2015 Basel Kongresinin iki konu başlığı (Uygulamada Mükellef Hakları – ARGE Harcamalarının Vergisel Boyutu) hakkında ülke raporlarını hazırlamıştır.