IFA’nın bir alt grubu olan Genç IFA, IFA’nın genel amaçları doğrultusunda özellikle kariyerlerine henüz başlamış genç üyelere yönelik olarak 2005 yılında ortaya çıkan bir insiyatifle kurulmuştur. Genç IFA Komitesi, IFA üyelerinden oluşmakta olup ülke kolları ve dünya genelinde özellikle genç araştırmacı ve uygulamacılara yönelik fikir ve programların önerilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

Komite;

  • yüksek lisans ve doktora aşamasındaki araştırmacılar arasında iletişimi kolaylaştırmak
  • özellikle gençlere yönelik aktiviteleri başlatmak ve desteklemek
  • gençlerin IFA’ya katılımını artırmaya yönelik imkanları yaratmak
  • dünya genelinde genç profesyonellerin birbirleriyle tartışma ortamı içerisinde gelişimini sağlamak gibi bir dizi hedefe sahiptir.

Bu amaca yönelik olarak, IFA genel merkez tarafından ülke kolları özelinde Genç IFA organizasyonlarının kurulması büyük bir istekle özendirilmiştir.Bu güzel amaç doğrultusunda 2014 yılı genel kurulunda yapılan oylama sonucunda Ege Berber ve Altan Rençber Türkiye IFA’nın ilk Genç IFA grubunun kurucuları olarak seçilmişlerdir.

Kuruluşu takiben çalışmaya başlayan Genç IFA, “Yeni Tezler, Genç Sesler” organizasyonları ile uygulamacı-akademisyen-idari otorite bakış açısını bir araya getiren bir sunum serisini başlatmış ve başarılı şekilde sürdürmektedirler.

Canan Doksat_picAv. Canan Doksat, Erdem & Erdem Hukuk Bürosu Vergi Birimi’nde Yönetici Avukat ve Vergi Lideri olarak görev yapmaktadır. Erdem & Erdem Hukuk bürosuna katılmadan önce, 9 yıl boyunca EY Türkiye’de çalışmıştır.

Doksat, lise öğrenimini Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde (2005); lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2010) yılında tamamlamıştır. Ardından, 2021 yılında Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku programı kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve
“Halka Kapalı Anonim Şirketlerde Bölünme ve Alacaklıların Korunması” konulu yüksek lisans tezini hazırlamıştır.

Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (IFA) üyesi olan Doksat, aynı zamanda İstanbul Barosu, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu üyesi olup Türkçe, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

özge kısacık_picAv. Özge Kısacık, Erdem & Erdem Hukuk Bürosu Vergi Birimi’nde Avukat olarak görev yapmaktadır. Özge Kısacık, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2017), yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk tezli yüksek lisans programı kapsamında tamamlamıştır (2022). Kısacık, yüksek lisans eğitimi kapsamında “İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ve Vergisel Açıdan Özellik Arz Eden Unsurlar” konulu yüksek lisans tezini hazırlamıştır. Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği – Genç IFA üyesi olan Kısacık, aynı zamanda İstanbul Barosu, İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu üyesi olup Türkçe ve İngilizce bilmektedir.