IFA’nın bir alt grubu olan Genç IFA, IFA’nın genel amaçları doğrultusunda özellikle kariyerlerine henüz başlamış genç üyelere yönelik olarak 2005 yılında ortaya çıkan bir insiyatifle kurulmuştur. Genç IFA Komitesi, IFA üyelerinden oluşmakta olup ülke kolları ve dünya genelinde özellikle genç araştırmacı ve uygulamacılara yönelik fikir ve programların önerilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

Komite;

  • yüksek lisans ve doktora aşamasındaki araştırmacılar arasında iletişimi kolaylaştırmak
  • özellikle gençlere yönelik aktiviteleri başlatmak ve desteklemek
  • gençlerin IFA’ya katılımını artırmaya yönelik imkanları yaratmak
  • dünya genelinde genç profesyonellerin birbirleriyle tartışma ortamı içerisinde gelişimini sağlamak gibi bir dizi hedefe sahiptir.

Bu amaca yönelik olarak, IFA genel merkez tarafından ülke kolları özelinde Genç IFA organizasyonlarının kurulması büyük bir istekle özendirilmiştir.Bu güzel amaç doğrultusunda 2014 yılı genel kurulunda yapılan oylama sonucunda Ege Berber ve Altan Rençber Türkiye IFA’nın ilk Genç IFA grubunun kurucuları olarak seçilmişlerdir.

Kuruluşu takiben çalışmaya başlayan Genç IFA, “Yeni Tezler, Genç Sesler” organizasyonları ile uygulamacı-akademisyen-idari otorite bakış açısını bir araya getiren bir sunum serisini başlatmış ve başarılı şekilde sürdürmektedirler.

selcuk

Doç.Dr. A.Selçuk Özgenç, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilimdalı’nda görev yapmaktadır. Lisans (2001), yüksek lisans (2006), doktora (2012 ) eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Dr. Özgenç’in çalışma alanları uluslararası vergi hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır. Doktora eğitimi sırasında, Avusturya Hükümeti burslusu olarak Avustura-Viyana Ekonomi Üniversitesi, Avusturya ve Uluslararası Vergi Hukuku enstitüsünde Prof.Dr. Michael Lang danışmanlığında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Ayrıca, IBFD-Amsterdam, Institute of Advanced Legal Studies –London kurumlarında uluslararası vergi hukuku üzerine araştırmalarda bulunmuştur. IBFD Türkiye muhabiri olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Barosu üyesi olan Dr.Özgenç, Uluslararası Maliyeciler Birliği (IFA) üyesi olup IFA Türkiye kurucu üyelerindendir.

Dr. Altan Rençber lise öğrenimi 2006 yılında V.K.V. Koç Özel Lisesinde tamamladı. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali hukuk Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini 2012 yılında tamamlayan Rençber,  doktora eğitimini 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını TÜBİTAK Burslusu olarak Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Ceza Hukuku Anabilim Dalında sürdürmüştür. 2018 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.