IFA’nın bir alt grubu olan Genç IFA, IFA’nın genel amaçları doğrultusunda özellikle kariyerlerine henüz başlamış genç üyelere yönelik olarak 2005 yılında ortaya çıkan bir insiyatifle kurulmuştur. Genç IFA Komitesi, IFA üyelerinden oluşmakta olup ülke kolları ve dünya genelinde özellikle genç araştırmacı ve uygulamacılara yönelik fikir ve programların önerilmesi, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

Komite;

  • yüksek lisans ve doktora aşamasındaki araştırmacılar arasında iletişimi kolaylaştırmak
  • özellikle gençlere yönelik aktiviteleri başlatmak ve desteklemek
  • gençlerin IFA’ya katılımını artırmaya yönelik imkanları yaratmak
  • dünya genelinde genç profesyonellerin birbirleriyle tartışma ortamı içerisinde gelişimini sağlamak gibi bir dizi hedefe sahiptir.

Bu amaca yönelik olarak, IFA genel merkez tarafından ülke kolları özelinde Genç IFA organizasyonlarının kurulması büyük bir istekle özendirilmiştir.Bu güzel amaç doğrultusunda 2014 yılı genel kurulunda yapılan oylama sonucunda Ege Berber ve Altan Rençber Türkiye IFA’nın ilk Genç IFA grubunun kurucuları olarak seçilmişlerdir.

Kuruluşu takiben çalışmaya başlayan Genç IFA, “Yeni Tezler, Genç Sesler” organizasyonları ile uygulamacı-akademisyen-idari otorite bakış açısını bir araya getiren bir sunum serisini başlatmış ve başarılı şekilde sürdürmektedirler.

egeberberEge Berber Villeneuve lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Hukuku ve Frankfurt’ta Goethe Üniversitesi’nde Finans Hukuku alanlarında yüksek lisans eğitimi gördü. 2013 yılından itibaren Viyana Ekonomi ve İşletme Üniversitesi’nde uluslararası vergi hukuku üzerine doktora çalışmasını yürütmektedir. Uluslararası yatırım anlaşmalarında kamulaştırma ve vergilendirme ilişkisini inceleyen doktora çalışmasını Avusturya Bilimler Akademisi bursiyeri olarak devam ettirmekte ve 2016 yılında Georgetown Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Altan Rençber lise öğrenimi 2006 yılında V.K.V. Koç Özel Lisesinde tamamladı. 2010 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali hukuk Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini 2012 yılında tamamladı. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Doktora çalışmalarını Tübitak Burslusu olarak Leiden Universitesi Hukuk Fakültesinde, Ceza Hukuku Anabilim Dalında sürdürmektedir. 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisidir.